• דוגמאות לשאלות ממבחן ידע באנגלית

  להלן דוגמאות לשאלות ממבחן הידע באנגלית של תיל. לחיצה על הנושא 'הבנת הנקרא באנגלית' מימין תציג מספר דוגמאות מהמבחן, ובסופן את הפתרונות. יש לקחת בחשבון, שהדוגמאות אינן מייצגות בהכרח את מכלול הנושאים שיוצגו במבחן האמת וגם לא את אורך קטעי הקריאה, כמות השאלות, או את דרגת הקושי שלהן.

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 •  

  1. Complete the sentence

  Today Sarah is going to the park. Yesterday, Sarah _____ to the store.

  a. is going
  b. go
  c. went
  d. has gone

  2. Ron spends a lot of time in his car. It takes him two hours to drive to work from his house.

  Ron…

  a. …works far away from his home.
  b. …likes to spend time in his car.
  c. …has to work from his house.
  d. …works for two hours in his car.

  3. Many young people who finish college or university find themselves facing a difficult problem. It is getting harder and harder for them to find a job. They need help when writing their resumes and preparing for job interviews.

  What is the problem many young people face?

  a. They need to finish college or university.
  b. They don't get enough help.
  c. They can only find jobs which are very hard.
  d. They have trouble finding a job.

  For many years, inventors and scientists around the world tried to create machines that could fly through the air. In 1903, two brothers, Orville and Wilbur Wright, achieved this incredible feat when they created the "flying machine" – the world's first successful airplane. The Wright brothers were at first hesitant to tell people about their invention, afraid that their competitors would steal their secrets. Then, when the news of their flying machine began to spread, many people simply refused to believe that it existed, and called Wilbur and Orville liars. Today, however, airplanes carry thousands of people per day across countries and oceans.

  4. Orville and Wilbur Wright…

  a. …convinced people that the airplane existed.
  b. …were hesitant about building the "flying machine".
  c. …were afraid to take secrets from their competitors.
  d. …managed to build the first working airplane.

  5. Why did the Wright brothers want to keep the "flying machine" a secret?

  a. They didn't want the world to think they were lying.
  b. They didn't want other people copying their invention.
  c. They didn't want people hearing about it before it was ready.
  d. They didn't want to brag about their new invention.

  מפתח תשובות נכונות:

  1 = c 2 = a 3 = d 4 = d 5 = b